Oficiální pravidla Minecraft serveru PixelHeroes.eu
 
§1 Obecná pravidla
 
 1. Registrací na serveru a službách s ním související, které spadají pod síť PixelHeroes.eu souhlasíte se všemi pravidly a GDPR.
 2. Na Minecraft serveru a službách s ním související, které spadají pod síť PixelHeroes.eu, je přísně zakázáno umísťování reklamy v jakémkoliv smyslu.
 3. Hráč má právo na dotaz, který se týká serverů PixelHeroes.eu.
 4. Je zakázáno obcházet trest jakýmkoliv způsobem.
 5. Při udělování trestu je člen admin týmu povinen uvést důvod trestu. Důvod "blacklist" zamezení přístupu na všechno spojené s PixelHeroes.eu. Tento trest může udělit pouze majitel PixelHeroes.eu. Majitel má právo upravit jakoukoli část blacklistu, vytvořit blacklist bez udání důvodu nebo hráče odbanovat.
 6. Proti trestu se lze odvolat pouze podáním žádosti o unban na našem fóru, která musí být vyplněna podle vzoru. V opačném případě budou žádosti automaticky zamítnuty.
 7. Pokud bude hráč potrestán, všechno, co na server přispěl, vybudoval nebo vyhrál nebude nijak vráceno. Čas neumíme vracet.
 8. Pravidla se mohou kdykoliv změnit bez uvedení důvodu a upozornění.
 9. Veškerá data serveru jsou majetkem PixelHeroes.eu a při jakémkoliv neúmyslném (i úmyslném) poškození nebo ztrátě, nemá hráč právo na náhradu škody.
 10. Na službách souvisejících s Minecraft serverem PixelHeroes.eu je hráč povinen používat pouze stejné nebo velmi podobné nicky, jako na Minecraft serveru.
 11. Je zakázáno používat herní nick, který se podobá jakékoliv veřejně známé osobnosti nebo člena admin týmu.
 12. Je zakázáno nabádat hráče k porušovaní pravidel.
 13. Je zakázáno nabádat hráče k použití příkazů, nebo klávesových zkratek, které jim mohou jakkoliv uškodit nevědomky.
 14. Ve veřejném chatu Minecraft serveru a službách s ním související je zakázáno psát jinými jazyky než čeština, slovenština a angličtina.
 15. Je zakázáno vlastnit více než 1 herní účet (nick) za účelem získání výhod nebo obejití trestu.
 16. Nikdo nemá právo po někom vyžadovat přihlašovací údaje na Minecraft server a služby s ním související. V případě poskytnutí těchto údajů třetí osobě, nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou odpovědnost za případné škody. Volte vždy silná hesla.
 17. Warez hráčům, tedy hráčům, kteří nemají zakoupenou originální instanci hry, nebude poskytnuta žádná podpora v případě ztráty hesla či zabrání nicku reálným vlastníkem toho nicku, který má zakoupenou originální instanci hry.
 18. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat server.
 19. Pokud je hráč nezletilý, za veškeré jeho činy zodpovídá zákonný zástupce.
 20. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem obchodovat s výhodami na serveru, herními účty, herní měnou a předměty za jakoukoliv jinou měnu než je herní ekonomická měna serveru PixelHeroes.eu.
 21. Pokud hráč nalezne chybu jak na Minecraft serveru nebo na službách s ním souvisejících, je povinen tuto chybu nahlásit admin týmu. Je zakázáno tuto chybu šířit dál mezi hráče.
 22. Důkazným materiálem se rozumí screenshot nebo video, který je dobře posuzovatelný, nikoliv svědek.
 23. Je zakázáno jakékoliv neslušné, vulgární, rasistické, úchylné a neestetické chování a vyjadřování jakýmkoliv způsobem.
 24. Je zakázáno obviňovat hráče z porušování pravidel, pokud k tomu nemá hráč nějaký důkaz. Pro nahlášení hráče slouží fórum, Discord server a příkaz /report, nikoliv veřejný nebo soukromý chat s členem admin týmu.
 25. Je zakázáno psát nevyžádané zprávy se záměrem zahltit chat (spam) jak ve veřejném tak v soukromém chatu, který je součástí serveru PixelHeroes.eu. Výjimka pro jednotlivou zprávu s prodlevou delší jak 10 sekund.
 26. Je přísně zakázáno hledat a zneužívat děr (chyb), popř. přejímání významu určitých slov v pravidlech.
 27. Je zakázáno jakkoliv žádat, žadonit a žebrat o ranky, předměty ve hře, herní měnu nebo členství v admin týmu.
 28. Je zakázáno vytváření tzv. "fake" soutěží na Minecraft serveru a službách s ním spojených.
 29. Je zakázáno používat nepovolené modifikace hry Minecraft. Hacked clienty a jakékoliv modifikace, které jakkoliv zvýhodňují hráče oproti ostatním.
 
§2 Pravidla jednotlivých serverů

Survival

 
 1. Je zakázáno griefovat, ničit přírodu a stavby ostatních hráčů. Za neochráněnou a rozgriefovanou oblast neneseme žádnou odpovědnost. Rozgriefovanou oblast lze obvykle vrátit do 24 hodin od zničení.
 2. Admin tým není povinen navrátit hráči rozgriefovanou oblast pokud k tomu nemá prostředky.
 3. Veřejné farmy a celkově teleporty nesmí nijak poškozovat hráče pokud to při zveřejnění nebylo zmíněno.
 4. PvP je povoleno bez povinnosti vrácení předmětů, pokud to již předem nebylo domluveno.
 5. Je zakázáno střílet z no-pvp zóny.
 6. Při odpojení, nebo pádu hry v průběhu boje neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu vašich předmětů.
 7. Je zakázáno vlastnit předměty, které nelze získat obyčejným hraním, nebo zakoupením. Pokud narazíte na jakýkoliv předmět, který do hry nepatří, je hráč povinen ho odevzdat admin týmu.
 8. V případě obchodu s druhým hráčem a následným okradením má hráč právo na navrácení předmětů, musí k tomu však dodat dostatečné množství důkazů, proto vždy doporučujeme si v průběhu "tradovaní" pořizovat záznam obrazovky, nebo fotit obrazovku.
 9. Je zakázáno omezovat nebo ničit okolí cizí residence.
 10. Je zakázáno krást moby z cizích residencí pomocí perku na chytání mobů do vajíček.
 11. Je zakázáno pokládat více než 50 spawnerů na oblasti o 200x200 blocků. Při porušení budou přebytečné spawnery bez výzvy a náhrady odstraněny.
 12. Je zakázáno jakkoliv prodávat falešné klíče a další předměty.
 13. Je zakázáno vlastnit oblast, která jakkoliv způsobuje lagování serveru. Velké třídičky, ... Při porušení bude zdroj lagu odstraněn bez výzvy a náhrady.
 14. Je přísně zakázaný tpakill, neboli zaslání žádosti o teleportaci, nebo požádání o zaslání žádosti o teleportaci k hráči a následné zavraždění hráče, pokud o tom hráč nebyl předem informován.
 15. Je zakázáno kicknutí/vyloučení hráče z residence a následné přivlastnění jeho předmětů v truhlách, ... bez jejich navrácení.
 
SkyBlock
 
 1. Pro SkyBlock server platí všechna pravidla serveru Survival kromě pravidla 9. 10. a 11.
 2. Je zakázáno kicknutí/vyloučení hráče z ostrova a následné přivlastnění jeho předmětů v truhlách, ... bez jejich navrácení.
 
Islands
 
 1. Pro SkyBlock server platí všechna pravidla serveru Survival kromě pravidla 9. 10. a 11.
 2. Je zakázáno kicknutí/vyloučení hráče z ostrova a následné přivlastnění jeho předmětů v truhlách, ... bez jejich navrácení.
 
Creative
 
 1. Je zakázáno vlastnit předměty, které nelze získat z klasického creative inventáře.
 2. Je zakázáno ničit stavby ostatních hráčů. Admin tým není povinen zničené stavby navrátit.
 3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat ostatní hráče.
 4. Je zakázáno stavění velkého množství blocků, entit a tile-entit, které mohou způsobit lagy serveru nebo počítačů hráčů.
 
Parkour
 
 1. Je zakázáno bránit jakýmkoliv způsobem hráčům v postupu hry.
 2. Je zakázáno dokončovat levely jiným způsobem nebo cestou, než která k tomu byla určena.
 
KitPvP
 
 1. V aréně je povoleno týmovat, tým může mít maximálně 2 členy.
 
§3 Pravidla VIP a veškerých plateb

Obecná pravidla

 
 1. Platba za jakýkoliv rank, klíč k boxu, počet pixelů, ... (dále jen "výhody") je považována jako příspěvek na provoz a rozvoj serveru.
 2. Zakoupením výhod ve hře za reálné peníze hráč souhlasí s porušením zásad společnosti Mojang. Náš server není žádným způsobem spojen a není součástí společnosti Mojang AB.
 3. To, že si hráč zakoupí výhody, neznamená, že nemůže být nijak potrestán v souladu s pravidly.
 4. Doba trvaní po sobě zakoupených ranků se nesčítá.
 5. Hráč nemá právo na navrácení peněz za zakoupenou SMS. Zakoupením se hráč zříká nároku na vrácení peněz za odeslanou SMS.
 6. Hráč nemá právo na navrácení peněz v případě platby přes PayPal. Jakýkoliv pokus o refund bude trestán permanentním banem.
 7. Vedení serveru si vyhrazuje právo na odebrání výhod za porušení pravidel, případně při ukončení celého serveru PixelHeroes.eu.
 8. Provedením platby souhlasíte s pravidly serveru.
 9. Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu výhod ranků, kurzů pixelů, obsahu boxů, ...
 10.  Ranky nelze přenášet z jednoho nicku na druhý, výjimkou je pouze změna nicku u originálního Minecraft účtu nebo překlep při objednávce.
 11. Veškeré reklamace lze podat prostřednictvím fóra nebo Discord serveru.
 12. Boxy, neboli truhly nejsou považovány jako hazard, jelikož je vždy zaručená výhra výhody nebo předmětu, který odpovídá ceně klíče.
 13. Server nenese žádnou odpovědnost za to, jak hráč naloží s herní měnou, kterou si zakoupil.
 14. Hráč je povinen si před otevřením boxu překontrolovat, jestli má v inventáři dostatek místa na výhru.
 
§4 Pravidla služeb souvisejících s Minecraft serverem

Fórum

 
 1. Příspěvky se zveřejňují do příslušné kategorie, dle obsahu příspěvku. Před zveřejněním příspěvku je po uživateli požadováno, aby si uživatel přečetl popisek fóra.
 2. Je zakázáno zveřejňovat nevhodný obsah.
 3. Je zakázáno psát nesmyslně velkým písmem, do očí bijící barvy, příliš mnoho emotikonů, ...
 4. Při zakládání článku musí uživatel uvést smysluplný titulek článku, který se přímo vztahuje k obsahu článku.
 5. Vedení serveru má právo na úpravu, smazání nebo přesunutí jakéhokoliv příspěvku.
 6. Je zakázáno vytvářet články a příspěvky, které obsahují nesmysluplný obsah, ref linky, ...
 7. Zveřejňování odkazů, které vyplácejí peníze za počty kliknutí je zakázáno. (adfly, ...)
 8. Duplikování příspěvků je zakázáno.
 9. Je zakázáno vytváření více účtů za účelem získání výhod nebo obejití trestu.
 
Discord
 
 1. Je zakázána propagace cizích Discord serverů konkurenčních projektů.
 2. Je zakázáno mass spamovat mentions.
 3. Je zakázáno odesílat nevhodné tickety, nápady.
 4. Je zakázáno odesílat "nápady", co nejsou nápady.
 5. Je zakázáno spamovat v chatovacích místnostech.
 6. Administrátoři si vyhrazují 2 hodiny na vyřešení problémů v místnosti #podpora.
 7. Pokud váš nápad schválí uživatelé, nemusí být stejně přidán. Hlavní rozhodnutí padá na majitele serveru.
 8. V hlasových místnostech je zakázáno používat měniče hlasu a pouštět nevhodné zvuky.
 9. Pokud máte na serveru aktivní rank, propojte si Minecraft účet s Discord účtem na Discord serveru pomocí příkazu !link v místnosti #bot-příkazy.
 10. Je zakázáno vytvářet tickety, které nejsou určeny k řešení vašeho problému.
TeamSpeak
 
 1. Je zakázáno spamovat log serveru.
 2. Je zakázáno zneužívat čekárnu.
 3. Je zakázáno spamovat ve veřejných místnostech.
 4. Nick v čekárně se musí shodovat s nickem na serveru.
 5. Je zakázáno používat měniče hlasu, pořizovat záznam a pouštět hudbu ve veřejných místnostech.
 6. Nevhodný název nebo popisek místnosti je trestán.
 7. Nevhodný avatar nebo popisek uživatele je trestán.
 8. Na permanentní místnost nemá nárok nikdo, kromě těch, co se nějakým způsobem podíleli na tvorbě TeamSpeak serveru nebo nemají rank ELITE.
 9. O ranky VIP, VIP+, MVP, MVP+ a ELITE žádejte u členů admin týmu, předem jste povinni si zajistit důkaz.
 
§5 Práva a povinnosti admin týmu
 
 1. Člen admin týmu (dále jen "Člen AT") je povinen vyřešit veškeré problémy hráčů spravedlivě a v co nejkratší době, pokud je to možné. (Neplatí pro buildery)
 2. Člen AT má právo na svůj osobní život, není povinen trávit celý svůj volný čas na serveru.
 3. Člen AT si vyhrazuje maximálně 2 hodiny na vyřešení vašeho problému v čekárně na TeamSpeak serveru nebo v podpoře na Discordu serveru.
 4. Člen AT nesmí zneužívat svých práv jakýmkoli způsobem.
 5. Člen AT má zakázáno poskytovat hráčům jakékoliv výhody, herní měnu a všechno, co by bylo nespravedlivé vůči ostatním hráčům.
 6. Člen AT je povinen dodržovat veškerá pravidla serveru.
 7. Člen AT je povinen informovat hráče o provedených změnách a novinkách na serveru prostřednictvím changelogu.
 8. Člen AT má zakázáno trestat ostatní členy AT. Prohřešky členů AT řeší pouze vedení serveru PixelHeroes.eu.
 9. Člen AT nesmí zveřejňovat informace, které jsou určené pouze pro admin tým.
 10. Člen AT má v případě zamítnutí unban žádosti povinnost uvést důvod zamítnutí žádosti.
 11. Členství v AT není bráno jako zaměstnání nebo brigáda.
 12. Člen AT je povinen dostavit se na poradu, pokud je svolána.
 13. Místo v admin týmu nelze zakoupit.
 
§6 Ochrana osobních údajů (GDPR/Privacy policy)
 
 1. Veškerá shromážděná data zůstávají uložená na úložišti serveru PixelHeroes.eu, které poskytuje Fakaheda.eu a Tebex.io,  jsou dobře chráněná proti odcizení, zneužití či ztrátě.
 2. Na webu jsou shromažďována následující data: IP adresa, nick, emailová adresa, volitelné údaje a vaše heslo, které je šifrováno (nelze jej tedy přečíst).
 3. Web ukládá do prohlížeče soubory cookies, lze je smazat v nastavení prohlížeče.
 4. Emailová adresa slouží k registraci na našem webu (fóru), není veřejná.
 5. Volitelné údaje v profilu na fóru jsou veřejné, nepovinné a je čistě jen na uživateli, zda je vyplní nebo ne.
 6. Nick hráče slouží k unikátní identifikaci hráče a je dostupný pro všechny uživatele serveru PixelHeroes.eu.
 7. IP adresa slouží k detekci spamu a vytváření alternativních účtů, k IP adrese mají přístup pouze pověření členové admin týmu.
 8. Na storu jsou shromažďována následující data: IP adresa, nick, emailová adresa a ID transakce.
 9. Při nákupu prostřednictvím českých a slovenských SMS neshromažďujeme žádná data krom vašeho nicku.
 10. Telefonní číslo, stejně tak ID transakce slouží pouze k identifikaci kupujícího, není veřejné.
 11. Na Discord serveru nejsou shromažďována žádná data krom vašeho nicku.
 12. Na TeamSpeak serveru jsou shromažďována následující data: IP adresa, nick, UUID.
 13. UUID slouží k identifikaci klienta TeamSpeaku.
 14. Ve hře Minecraft jsou shromažďována následující data: IP adresa, nick a vaše heslo, které je šifrováno (nelze jej tedy přečíst).
 15. Uživatel má právo na podání žádosti o smazání veškerých jeho osobních údajů a dat na celé síti PixelHeroes.eu, je nutné prokázat vlastnictví daného účtu, údaje ohledně zakoupených výhod nemažeme, vzhledem k možným sporům.
 16. IP adresa blacklistovaných či permanentně zabanovaných uživatelů zůstává uložena a není možné zažádat o její smazání.
 17. Uživatelé mohou sdílet screenshoty textových či hlasových zpráv jiných uživatelů bez svolení pouze v případě, kdy daný uživatel porušuje pravidla.